DirectDay Bern Neil Harbisson Cyborg Aktivist
Thomas Husmann
EVENT-TRILOGY 2/3
Personas
Thomas Husmann
Design Thinking bei Previon+
Bitcoin
Thomas Husmann
Previon+ am Drupalcamp 2016 in München
Thomas Husmann